Única página oficial del Geómetra

 

Textos para Taller

 


Sistemas de Redes.

Texto 1           .OSI en Ucol

Texto 2           .OSI en Wikipedia

Texto 3           .I

Texto 4           .Introd

Texto 5           . Modelo OSI

Texto 6           .Modelo IEEE

Texto 7           .

Texto 8           .Ethernet

Texto 9           .Redes Tokenring

Texto 10         .Topología

Texto 11         .

Texto 12         .Montaje

Texto 13         .Componentes

Texto 14         .Ventajas

Texto 15         .Glosario

Texto 16         .

 

 

 


Electricidad

Texto 1           .

Texto 2           .

Texto 3           .

Texto 4           .

Texto 5           .

Texto 6           .

Texto 7           .


 

 

Texto 2 OSI